Selecteer provincie

Agrivesta Huijbregts Makelaardij en Onteigening

Details

Adres
Roggebotweg 4
8251PS Dronten
Flevoland
Telefoonnummer
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Wellicht bent u opzoek naar een:
Mediator Dronten

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Wat wij doen:
De rentmeesters en makelaars van Agrivesta bemiddelen en adviseren namens de grondeigenaar (of zakelijk gerechtigde, huurder of pachter) bij onteigeningszaken ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, wegen, fietspaden, spoorlijnen, dijkverlegging, dijkverbetering, natuurontwikkeling, ontzandingen en ontgrondingen.

De onderhandelingsstrategie zal altijd zijn het optimaliseren van de positie van de opdrachtgever, ook in complexe zaken waar diverse aspecten zoals fiscale belangen, (erf)pacht of productierechten in de advisering moeten worden betrokken.

Zo veel mogelijk zal worden getracht met de tegenpartij een minnelijke regeling te treffen. Indien een minnelijke regeling niet mocht slagen, dan is uw adviseur van Agrivesta ook een volwaardige partner voor een advocaat in een gerechtelijke onteigeningsprocedure. De adviseurs van Agrivesta werken samen met diverse gerenommeerde onteigeningsadvocaten.

De overheid is verplicht om de kosten voor deskundige bijstand te vergoeden, mits wordt voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets. Met deze dubbele redelijkheidstoets wordt bedoeld: was het inschakelen van een deskundige redelijk en zijn de gedeclareerde kosten redelijk ? Dit betekent in de praktijk dat aan het inschakelen van een adviseur van Agrivesta in een minnelijke of gerechtelijke onteigening voor u gewoonlijk geen kosten verbonden zijn.

Ook indien u niet onteigend wordt kunt u schade ondervinden als gevolg van overheidsbesluiten. Wij kunnen u begeleiden bij procedures voor nadeelcompensatie en/of planschade (Hoofdstuk 6 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening).
Aanbod:
Koop

Diensten:
Taxatie